НАПРАВЕТЕ СВОЯ ПРИНОС В
ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА,
КАТО ДАДЕТЕ ВТОРИ ЖИВОТ
НА ВАШИТЕ ДРЕХИ

НАУЧЕТЕ КАК

НАПРАВЕТЕ СВОЯ ПРИНОС В
ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА,
КАТО ДАДЕТЕ ВТОРИ ЖИВОТ
НА ВАШИТЕ ДРЕХИ

НАУЧЕТЕ КАК

Запознайте се с жизнения цикъл на дрехите и влиянието му върху околната среда

производство

За производството на килограм памук, еквивалентен на теглото на една мъжка риза и чифт дънки, са нужни между 10 000 и 20 000 литра вода.

Една четвърт от световното потребление на пестициди се пада на производителите на памук, а енергията, вложена в целия жизнен цикъл на дрехите, употребени в ЕС, е генерирала 195 млн. тона СО2 за година.

продажби

„Бързата мода“ е водещ бизнес модел. Хората купуват все повече дрехи, като в ЕС количествата достигат до 6,4 млн. тона годишно.

Огромното мнозинство купува нови дрехи; едва 6 % от хората въобще се замислят за дрехи втора употреба.

употреба

Средностатистическият потребител днес купува с 60% повече дрехи и ги използва 50% по-кратко време, отколкото преди 15 години.

Активният живот на дрехите в ЕС варира между 3 и 4 години, а удвояването на периода от една на две години намалява годишните емисии на СО2 с 24%.

oставяне в контейнер за дрехи

Завършването на текстилния цикъл изисква алтернативен начин за избавяне от старите дрехи.

На тази нужда могат да отговорят специалните контейнери за оставяне на дрехи и обувки.

сортиране

Събраните текстилни изделия се сортират в специални съоръжения в зависимост от предполагаемата им бъдеща употреба.

Всяка отделна дреха се преценява според йерархията в политиката за предотвратяване и управление на отпадъците.

рециклиране

След съответното третиране сортираните дрехи могат да бъдат повторно използвани като дрехи втора употреба, парцали за почистване,рециклирани влакна, изолационни материали и пълнежи или като алтернативно гориво в специални инсталации на енергоемки производства.

Изхвърлянето на дрехи в контейнерите за общи отпадъци води до замърсяване на околната среда

Потреблението на дрехи на годишна база надвишава 6 млн. тона

Производителите на памук са отговорни за 25% от годишното потребление на инсектициди.

Милиони тонове облекла се изхвърлят на сметищата в Европа всяка година.

Тези количества стават все по-големи и по-големи, заради водещия бизнес модел на „бързата мода“ и свръх консумацията на дрехи. Нараства значително проблема с местата за депониране на отпадъци.
Някои видове дрехи в сметищата имат нужда от повече от 50 години, за да се разградят. Те остават там за десетилетия и отделят вредни газове, които са сред основните парични за глобалното затопляне. Токсични вещества се просмукват в почвата и подземните води и вредят на околната среда в продължение на години. Губят се ценни ресурси, които биха могли да се оползотворят, а вместо това остават на боклука.
Отклоняването на този отпадък от сметищата има огромен положителен ефект върху околната среда…

НАУЧЕТЕ КАК

Делът на дрехите в остатъка след обработване на отпадъците в ЕС е
1 695 983 т. за година, или средно по 4,3 кг на глава от населението.

Водният отпечатък на потреблението на дрехи в ЕС през 2015 г. е 46 400 млн. куб. м.

Потреблението на дрехи на годишна база надвишава 6 млн. тона

Производителите на памук са отговорни за 25% от годишното потребление на инсектициди.

Делът на дрехите в остатъка след обработване на отпадъците в ЕС е
1 695 983 т. за година, или средно по 4,3 кг на глава от населението.

Водният отпечатък на потреблението на дрехи в ЕС през 2015 г. е 46 400 млн. куб. м.

Милиони тонове облекла се изхвърлят на сметищата в Европа всяка година.

Тези количества стават все по-големи и по-големи, заради водещия бизнес модел на „бързата мода“ и свръх консумацията на дрехи. Нараства значително проблема с местата за депониране на отпадъци.
Някои видове дрехи в сметищата имат нужда от повече от 50 години, за да се разградят. Те остават там за десетилетия и отделят вредни газове, които са сред основните парични за глобалното затопляне. Токсични вещества се просмукват в почвата и подземните води и вредят на околната среда в продължение на години. Губят се ценни ресурси, които биха могли да се оползотворят, а вместо това остават на боклука.
Отклоняването на този отпадък от сметищата има огромен положителен ефект върху околната среда…

НАУЧЕТЕ КАК

Как помагаме ние?

Употребяваните дрехи и други текстилни изделия са ценен материал, който не бива да свършва на сметището. TexCycle е проект за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи. Ние осигуряваме лесен, сигурен и удобен алтернативен начин за изхвърляне излишни дрехи, като така успяваме да предотвратим тонове текстилен отпадък да стигнат до сметищата.

Със съдействието на общините позиционирахме специализирани контейнери за събиране на дрехи и обувки, където можете да се освободите от ненужните облекла, които задръстват гардероба ви. Ние се грижим за събирането и по-нататъшното оползотворяване на текстилните продукти, за да затворим жизнения им цикъл по екологичен начин и те да бъдат използвани отново.

Употребяваните дрехи и други текстилни изделия са ценен материал, който не бива да свършва на сметището. TexCycle е проект за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи. Ние осигуряваме лесен, сигурен и удобен алтернативен начин за изхвърляне излишни дрехи, като така успяваме да предотвратим тонове текстилен отпадък да стигнат до сметищата.

Със съдействието на общините позиционирахме специализирани контейнери за събиране на дрехи и обувки, където можете да се освободите от ненужните облекла, които задръстват гардероба ви. Ние се грижим за събирането и по-нататъшното оползотворяване на текстилните продукти, за да затворим жизнения им цикъл по екологичен начин и те да бъдат използвани отново.

Нашите контейнери

Лесно ще познаете нашите лесни за употреба контейнери в свежи цветове.

Създадени са така, че да предпазват събраните текстилни изделия от атмосферните влияния и да ги защитават от кражби. Контейнерите отговарят на най-строгите стандарти и притежават европейски сретификат за качество СЕ.

Стремим се да разполагаме контейнерите си на удобни, леснодостъпни места, така че ефективно да съдействаме за по-чиста и устойчива среда на живот.

НАУЧЕТЕ ОЩЕ

Как да използвате контейнерите

Стъпка 1

Съберете чистите си дрехи, обувки и други текстилни изделия в торба.
.
.

Стъпка 2

Издърпайте дръжката максимално надолу и пъхнете торбата на обозначеното място.

Стъпка 3

Вдигнете дръжката нагоре и я освободете.
.
.

Можете да оставяте

ДРЕХИ

ОБУВКИ

ЧАНТИ

АКСЕСОАРИ

ДОМАКИНСКИ ТЕКСТИЛ

Моля, не изхвърляйте

СТЪКЛО

ХАРТИЯ

МЕТАЛ

БИТОВ ОТПАДЪК

Къде да намерите контейнер

За да откриете най-удобния за Вас контейнер, можете да разгледате картата или да кликнете на бутона по-долу, където ще видите пълния списък на локациите.

Списък локации

Заявете контейнер

Бихте ли искали да разположите TexCycle контейнер до Вашия търговски обект?

Това е чудесен начин да осигурите допълнителни услуги на своите клиенти и едновременно с това да подкрепите околната среда и Вашата общност!

Партньори

Община София
Лого на Община Шумен
Лого на Община Аксаково
Лого на Община Бургас
Лого на Община Стара Загора
Лого на Община Белослав
Лого на Община Добрич
Лого на Община Поморие
Лого на Община Велико Търново
Лого на Община Благоевград
Лого на Община Балчик

Възможност за дарения

TexCycle предоставя безвъзмездно дрехи на хора, които се нуждаят от тях, при подаване на информация от страна на институциите за социално подпомагане в общините, в които извършва събиране.
Ако Вие имате кауза, която можем да подпомогнем чрез даряването на дрехи втора употреба, можете да се свържете с нас.

Печатница Изток – Варна,
Западна промишлена зона, 9009 Варна, България
+359 893 635 945

Сигнали относно повредени или препълнени контейнери можете да подавате на тел +359 897 000 970

Благодарим Ви!

Контакти