Йоана Христова, заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване”
Йоана Христова, заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване”

В партньорство със Столична община TexCycle разположи първите 20 постоянни контейнера за текстил на територията на София. Те са част от системата за събиране и третиране на текстилни отпадъци, която Столична община започна да разработва в началото на 2019 г. Целта е постепенно да се изгради устойчива система за събирането и последващо третиране на този вид отпадъци. „През 2018 г. проведохме различни инициативи за събиране на ненужни дрехи от домакинствата, в резултат на които бяха събрани и последващо третирани общи 24.5 тона текстилни отпадъци.

Опитът ни през изминалата година показа, че гражданите имат нагласа да изхвърлят разделно и текстилните си отпадъци. Резултатите дадоха основание на кмета в края на 2018 г. да предложим на Столичния общински съвет да започнем да изграждаме система за събиране на ненужния текстил. След като преминахме през необходимите нормативни процедури и беше избран изпълнител за събирането и последващото третиране на отпадъците, сега стартираме с разполагане на 20 контейнера в различни квартали на Столичната община, като предстои броят им постепенно да се увеличава“. Това коментира зам.-кметът по екология в Столичната община Йоана Христова при представяне на контейнерите. Тя напомни, че правилното събиране и третиране на текстилните отпадъци намалява вредното влияние на този вид отпадък върху компонентите на околната среда, включително и върху качеството на атмосферния въздух.

Събраните ненужни дрехи се транспортират до площадки за третиране на текстилни отпадъци, където преминават през процес на разделяне. Годните за повторна употреба се отделят, а негодните текстилни материали се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават както на инсталации за производство на изолационна вата, така за производство на памучни парцали за индустрията. Текстилните материи, които не са подходящи за директна повторна употреба като дрехи или парцали, и други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), се балират и предават на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване.

Татяна Асенова, началник сектор и Станка Милкова, гл. инспектор в „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ в Столичния инспекторат
Сирма Желева, Ръководител Устойчиво Развитие в TexCycle

TexCycle заявява готовност за предоставяне на сортирани и обработени дрехи под формата на дарение при подобна необходимост в някоя от социалните институции на общината.

Открийте списък с локациите в Столична община тук: https://texcycle.bg/bin-locations-list/#sofia

Както и карта на тяхното разположение тук: https://texcycle.bg