ПОЛЗИ ОТ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ

Употребяваните дрехи и други текстилни изделия са ценен материал, който не бива да свършва на сметището.

Наложително е да се разработи система за използването на тези продукти в съответствие с Европейската стратегия за кръгова икономика и политика за управление на отпадъците.

TexCycle е проект за събиране на употребявани дрехи, който предотвратява достигането на тонове текстил до сметищата, като предлага лесен, сигурен и удобен начин за изхвърляне на използваните дрехи.

КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА е алтернатива на традиционната линейна икономика, следваща схемата производство – употреба – изхвърляне, при която се стремим да запазим максимално дълго стойността на продуктите, материалите и ресурсите в икономиката. Това може да се постигне чрез устойчиво проектиране, поправки и ремонти, повторна употреба, обновяване, репроизводство и рециклиране.

Световното население ще продължи да нараства, а световната икономика ще се развива с все по-бързи темпове. Новите социални и икономически предизвикателства ще изискват радикални промени в начина ни на производство, консумация и управление на отпадъците. В Европа сме изправени пред трудни изпитания. Вече внасяме шест пъти повече ресурси, отколкото изнасяме.
Пазарите за суровини са подложени на значително напрежение, което в бъдеще може да се увеличи. Решението е поддържане на наличните ресурси в продуктивен цикъл за много по-дълъг период от време, отколкото сме свикнали досега. Бъдещето ни ще бъде свързано с употребата на продукти и суровини, които могат да бъдат използвани нееднократно и не накърняват природните ресурси на Земята.

Нарастващото потребление на дрехи и развитието на модела на „бързата мода“ очаквано води и до пагубно увеличаване на щетите върху околната среда  от изхвърлянето на непотребния вече текстил. За производството на килограм памук, еквивалентен на теглото на една мъжка риза и чифт дънки, са нужни между 10 000 и 20 000 литра вода. Една четвърт от световното потребление на пестициди се пада на производителите на памук, а енергията, вложена в целия жизнен цикъл на дрехите, употребени в ЕС, е генерирала 195 млн. тона СО2 за година. Около 20% от индустриалното замърсяване на водата се свързва с боядисването и обработката на текстил. Хората купуват все повече дрехи, като в ЕС количествата достигат до 6,4 млн. тона годишно.

Ето какви са ползите, ако употребявания от вас текстил бъде събран и рециклиран, вместо да отиде на сметището:

– Намалява се количествово текстил на сметищата, имайки предвид, че синтетичните фибри практически не се разграждат, а гниенето на естествените отнема много време и е свързано с отделяне на вредни газове
– Намалява се вредното възействие върху околната среда в процеса на производство на нови тъкани
– Намалява се използването на енергия, вода и първични суровини за производство
– Генерират се по-малко отпадъчни води
– Намалява използването на оцветители и химикали

Събраните дрехи в специализирани контейнери се разделят на няколко основни потока – такива, които са годни за повторна употреба, такива които подлежат на обработка и производство на рециклиран текстил и нерециклируеми, които се оползотворяват като алтернативно гориво в енергоемки производства в специални инсталации. След съответното третиране, сортираните дрехи могат да бъдат повторно използвани като дрехи втора употреба, парцали за почистване, рециклирани влакна, изолационни материали, пълнежи за автомобилни седалки,  тапицерски материали, техническа памучна вата, звукоизолационни и топлоизолационни материали, материали за пътно строителство и като енергия.

Снимки: Unsplash, Shutterstock, Greenpeace